Ruszyły zapisy na rok 2024/25 Więcej informacji
503 791 391
531 691 865

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

O KURSIE

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut.

LEKTORZY

Prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:
1. ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach,
2. informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’sBook),
3. regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych (zależy od organizacji szkoły)
4. lekcje otwarte raz w semestrze.

PAKIET EDUKACYJNY SAVVY ED

 • SavvyBook czyli podręcznik ucznia.
 • SnowballBook czyli książka ćwiczeń.
 • Parents’ Bookczyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.
 • Audio CD to płyta z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń.
 • Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał.
 • SavvyTile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach oraz w domu.
 • Teczka z logiem Savvy Ed.
 • Certyfikat.
 • Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu.
se lektor z dziecmi 1

RAPORTY WYNIKÓW NAUCZANIA

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed
zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formativeassessment).

Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy.
 • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
 • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę
 • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a w niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć.

savvy
se 1 poziom

SAVVY ED 1

Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym.

Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 45/60 min.
 • grupy: do 10 osób
se 2 poziom

SAVVY ED 2

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym.

Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3-4 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób
se 3 poziom

SAVVY ED 3

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA.

Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ.

Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 10-11 lat, 4-5 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut
 • grupy: do 10 osób

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ!

Formularz rejestracji