Ruszyły zapisy na rok 2023/24 Więcej informacji
503 791 391
531 691 865

SZKOŁA BRILLIANT

KURS ÓSMOKLASISTY

Kurs ósmoklasisty jest dedykowany uczniom chcącym w ciekawy i angażujący sposób przygotować się do państwowego Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego. To dziewięć miesięcy (wrzesień – maj) intensywnej nauki i powtórek urozmaiconych licznymi aktywnościami dodatkowymi.

Egzamin Ósmoklasisty może się okazać wyzwaniem dla wielu uczniów. Nie mamy tu podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Mamy za to wiele nowych typów zadań, w których zdający będzie musiał się wykazać większą niż dotychczas samodzielnością. Kursanci Brilliant mogą być jednak pewni, że przy odrobinie zaangażowania i systematyczności dobrze przygotują się do egzaminu, osiągną satysfakcjonujące ich wyniki i dostaną się do wymarzonych szkół. Dobre przygotowanie merytoryczne zwiększy też ich pewność siebie i sprawi, że stres przed egzaminem będzie mniejszy.

 

Nie są to słowa rzucone na wiatr, ponieważ  w Brilliant systematycznie mierzymy progres naszych kursantów. Większość z nich poprawia swoje wyniki o ponad 20% w ciągu 2 miesięcy! A średni wynik próbnych egzaminów w marcu wyniósł 92%!

64082
64082

Nasz kurs jest przygotowany w zgodzie z wytycznymi CKE i obejmuje materiał przewidziany  w podstawie programowej dla uczniów klas ósmych. Nie oznacza to jednak, że naszych kursantów czeka nudna praca z repetytorium i ciągłe powielanie treści, które będą omawiane w szkołach. Dzięki małym, maksymalnie ośmioosobowym grupom, kursanci będą uczyli się z osobami na zbliżonym do siebie poziomie, a lektorzy będą mogli dopasować program zajęć do indywidualnych potrzeb każdego kursanta. W grupach na niższym poziomie będziemy pracować nad zaległościami i na dłużej zatrzymamy się przy kluczowych zagadnieniach, pozwalających na zdobycie jak największej liczby punktów. W grupach na wyższym poziomie, po szybkiej powtórce podstaw, skupimy się na bardziej zaawansowanych strukturach
i słownictwie, na które w szkołach często brakuje czasu.

Bez względu na poziom grupy, wszyscy nasi kursanci nauczą się jak pracować z arkuszem egzaminacyjnym i rozwiązywać określone typy zadań (rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych
i wypowiedź pisemna). Będą także mogli sprawdzić swoje umiejętności, podchodząc do  egzaminów próbnych, których wyniki zostaną dokładnie omówione z lektorem prowadzącym grupę oraz będzie można je sprawdzić w dzienniku elektronicznym.

Z jakimi materiałami będą pracować nasi kursanci? Chociaż wszyscy otrzymają pakiet edukacyjny, nie będzie to nasze jedyne narzędzie pracy. Kursanci będą otrzymywali dodatkowe materiały (w tym arkusze egzaminacyjne), a zdobytą wiedzę będą ćwiczyli w sposób kreatywny i angażujący. Choć to kurs przygotowujący do egzaminu, nie zabraknie też licznych dyskusji, gier i zabaw językowych, interaktywnych ćwiczeń
i narzędzi internetowych, ciekawych filmików, fragmentów programów telewizyjnych, wystąpień publicznych i innych materiałów autentycznych
, które uatrakcyjnią proces nauki
i przyczynią się do utrzymania wysokiego poziomu motywacji przez cały czas trwania kursu. Ósmoklasiści będą też stale ćwiczyli kluczową umiejętność, która nie jest sprawdzana podczas egzaminu – umiejętność swobodnego porozumiewania się. Nie możemy bowiem zapominać, że nauka języka jest procesem, który będzie trwał jeszcze długo po napisaniu egzaminu.

Kilkumiesięczna intensywna nauce w szkole, domu i na zajęciach dodatkowych bywa bardzo mecząca, a nasi lektorzy doskonale to rozumieją. Dlatego czas po egzaminie,  spędzimy na ciekawych i angażujących zajęciach konwersacyjnych, które będą nastawione na komunikację.

 

3724875

SZKOŁA BRILLIANT

CO OFERUJEMY?

Fast Forward

test diagnostyczny

Fast Forward

małe, maksymalnie 8-osobowe grupy

Fast Forward

zajęcia językowe również po egzaminie

Fast Forward

60 lekcji w ciągu roku

Fast Forward

spotkania raz lub dwa razy w tygodniu

Fast Forward

wszechstronne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty zgodne z wytycznymi CKE

Fast Forward

pełne wsparcie wykwalifikowanego lektora, znającego wytyczne i przebieg egzaminu

Fast Forward

ugruntowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy językowej

Fast Forward

omówienie struktury egzaminu oraz strategii pracy z arkuszem

Fast Forward

testy i prace domowe sprawdzające umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność sformułowania poprawnej wypowiedzi pisemnej

Fast Forward

stałe monitorowanie postępów kursantów

Fast Forward

prezentowanie strategii skutecznego uczenia się

Fast Forward

wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas różnorodnych aktywności (rozmowy w parach, dyskusje grupowe, gry i zabawy językowe etc.)

Fast Forward

próbne egzaminy pisemne

Fast Forward

kontynuację kursu po egzaminie w formie zajęć General English na poziomie A2+ lub B1 bez konieczności zakupu kolejnego podręcznika

Gwarancja Satysfakcji 1

SZKOŁA BRILLIANT

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Boisz się, że zajęcia nie spodobają się Twojej córce lub synowi? Nie musisz, ponieważ dajemy Ci gwarancję satysfakcji, która oznacza, że przed rozpoczęciem kursów, czyli do 14 września możesz skorzystać z bezkosztowej rezygnacji, a w pierwszym tygodniu zajęć zrezygnować bez zachowania okresu wypowiedzenia!

Formularz zapisu

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! 🙂

Sprawdź cenę kursu

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ!