Ruszyły zapisy na rok 2024/25 Więcej informacji
503 791 391
531 691 865

SZKOŁA BRILLIANT

KURS MATURALNY

Maturzystów zapraszamy na intensywne kursy przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każdy kto choć raz zajrzał do informatora CKE wie, że ilość zagadnień, które należy utrwalić przed egzaminem potrafi przytłoczyć. Warto więc wybrać kurs, który umożliwi podzielenie materiału na mniejsze partie i zachęci do systematycznej nauki – szczególnie jeśli będzie on prowadzony przez lektorów z pasją, którzy zawsze znajdą pomysł na to, jak uatrakcyjnić zajęcia i sprawić, żeby nauka stała się przyjemnością.

Wielu osobom kurs przygotowujący do matury kojarzyć się może z nudą, bezmyślnym uzupełnianiem kolejnych ćwiczeń gramatycznych i zapamiętywaniem setek wyjętych z kontekstu słów, znajdujących się na końcu każdego działu w repetytorium. Tworząc i prowadząc kursy maturalne w Brilliant zrobiliśmy wszystko, żeby nasze zajęcia przełamały ten stereotyp. Nauka na kursie przygotowawczym może być przyjemna, różnorodna i przede wszystkim efektywna.

Nasi lektorzy spotykają się z maturzystami raz w tygodniu na trzy godziny lekcyjne (3 x 45 min + przerwa). Każde spotkanie rozpoczyna rozgrzewka językowa, luźna rozmowa na bieżące tematy i krótka powtórka z poprzedniego tygodnia. Dopiero kiedy wszyscy wejdą w rytm zajęć rozpoczyna się praca nad materiałem do egzaminu, określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i podzielonym na cztery główne aspekty: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstów pisanych, c) znajomość środków językowych, d) wypowiedź pisemna.

6408
6408 1

Nigdy jednak nie uczymy się w izolacji – przykładowo, ćwicząc rozumienie tekstów nie wybieramy tylko poprawnej odpowiedzi, ale szukamy w tekście wartych zapamiętania słówek, zwracamy uwagę na ciekawe konstrukcje gramatyczne, a temat w nim poruszony może nam posłużyć jako punkt wyjścia do dyskusji i wymiany poglądów. Prezentując jakieś zagadnienie, np. gramatyczne, lektor stara się w jak największym stopniu zaangażować kursantów. W pierwszej kolejności to zawsze kursanci próbują odkryć regułę lub przypomnieć sobie zdobytą już wcześniej wiedzę. Następnie wspólnie z lektorem tworzą przykłady i przechodzą do ćwiczeń – najpierw w repetytorium lub z dodatkowymi materiałami otrzymanymi od lektora, a później w sposób bardziej kreatywny, m.in. za pomocą gier językowych czy platform internetowych (Wordwall, Kahoot i inne).

Materiału do wprowadzenia, powtórzenia lub rozszerzenia jest naprawdę dużo, ale dzięki małym, maksymalnie 6-osobowym grupom, lektor jest w stanie dopasować program nauczania do potrzeb kursantów i na bieżąco monitorować ich postępy. Bardzo ważną rolę odgrywają też regularne powtórki, które pozwalają utrwalić wiedzę i zachęcają kursantów do systematycznej pracy w domu.

Egzamin maturalny z angielskiego, jak każdy inny egzamin sprawdzający znajomość języka, ma określoną strukturę i cechuje się powtarzalnością pewnych typów zadań. Na zajęciach kursanci będą pracowali też z arkuszami egzaminacyjnymi z zeszłych lat i uczyli się strategii rozwiązywania konkretnych typów zadań. Dwukrotnie będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podchodząc do próbnego egzaminu, którego wyniki zostaną szczegółowo omówione z lektorem prowadzącym.

A co z ustną częścią egzaminu? Warto pamiętać, że wszystkie kursy w Brilliant, także maturalne, są prowadzone w całości po angielsku, a język polski jest używany tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. Na każdych zajęciach poświęcamy dużo czasu na mówienie (speaking), dzięki czemu nasi kursanci są przyzwyczajeni do komunikowania się po angielsku , a rozmowa z egzaminatorem nie jest dla nich nowym doświadczeniem. Oprócz swobodnych dyskusji na każdych zajęciach, pracujemy też z zestawami maturalnymi z części ustnej, uczymy się zwrotów, które można wykorzystać w różnych sytuacjach egzaminacyjnych i oswajamy się ze określonymi typami zadań.

Maturzyści uczący się w Brilliant mogą być pewni, że na egzamin przyjdą dobrze przygotowani, a zadania ich nie zaskoczą. Z podobnymi pracowali przecież intensywnie przez ostatnich kilka miesięcy.

64081

SZKOŁA BRILLIANT

CO OFERUJEMY?

Fast Forward

małe, maksymalnie 6-osobowe grupy

Fast Forward

zajęcia od września do czerwca

Fast Forward

78 lekcji w ciągu roku + 2 warsztaty maturalne

Fast Forward

spotkania raz w tygodniu na 3 lekcje

Fast Forward

zajęcia prowadzone przez polskich lektorów którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów do egzaminu i znają jego strukturę oraz kryteria oceniania

Fast Forward

gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego z uwzględnieniem kluczowych kompetencji językowych

Fast Forward

usystematyzowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy językowej

Fast Forward

doskonalenie umiejętności niezbędnych w codziennych sytuacjach

Fast Forward

przekazanie kompleksowej informacji o strukturze matury z języka angielskiego oraz strategiach egzaminacyjnych

Fast Forward

opanowanie wiedzy zawartej w wymaganiach egzaminacyjnych CKE

Fast Forward

analizę ustnych zestawów maturalnych po każdym bloku tematycznym

Fast Forward

testy i prace domowe sprawdzające umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej

Fast Forward

2 próbne egzaminy pisemne, jeden przed feriami zimowymi, drugi pod koniec kursu, których wyniki zostaną omówione z kursantami

Fast Forward

próbny egzamin ustny pozwalający oswoić się z jego strukturą

SZKOŁA BRILLIANT

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

  • Zakupiliśmy oczyszczacze powietrza do wszystkich sal. Usuwają one nie tylko wirusy, ale również alergeny, pyły i smog.
  • Zainwestowaliśmy w przenośne lampy dezynfekcyjne UV-C, które wykorzystując światło ultrafioletowe, są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Są one wykorzystywane m.in w placówkach służby zdrowia.
  • Organizujemy zajęcia w małych grupach.
  • Używamy profesjonalnych preparatów do dezynfekcji powierzchni, a przy wejściu do szkoły znajduje się dezynfekator łokciowy.
  • Zleciliśmy kancelarii adwokackiej opracowanie procedur bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi GIS, które zostały wysłane i zaakceptowane przez sanepid.
Gwarancja Bezpieczenstwa 1
Gwarancja Satysfakcji 1

SZKOŁA BRILLIANT

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Boisz się, że zajęcia nie spelnia Twoich oczekiwań? Nie musisz, ponieważ dajemy Ci gwarancję satysfakcji, która oznacza, że do 30 dni od pierwszych zajęć możesz bez żadnych konsekwencji zrezygnować z kursu. Co więcej, oddamy Ci pieniądze. W takiej sytuacji prosimy tylko o informację, co Ci się nie podobało, abyśmy mogli jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi w przyszłości!

KURSY MATURALNE

JEDNORAZOWA OPŁATA
ZA I SEMESTR

1199zł

KURSY MATURALNE

2 RATY W I SEMESTRZE

611 zł

KURSY MATURALNE

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA
5 RAT + 3 RATY W I SEMESTRZE

255 zł

KURSY MATURALNE

JEDNORAZOWA OPŁATA
ZA II SEMESTR

799zł

KURSY MATURALNE

2 RATY W II SEMESTRZE

411 zł

KURSY MATURALNE

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA
5 RAT + 3 RATY W II SEMESTRZE

255 zł

Rozwiąż test językowy

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ!