Ruszyły zapisy na rok 2023/24 Więcej informacji
503 791 391
531 691 865

Dynamic Education

Wprowadzenie dynamiki na stałe do naszych kursów pozwala nam w jeszcze szybszy i bardziej efektywny sposób uczyć i powtarzać materiał. Dzieci chętnie korzystają z mat edukacyjnych, piłek i fiszek i nawet nie wiedzą, że się uczą! Ochoczo mówią po angielsku, zadają pytania i układają zagadki, a przy tym świetnie się bawią. I o to chodzi w najlepszej edukacji – nauka połączona z zabawą i pozytywnymi uczuciami to klucz do sukcesu!

Komunikacja

Najważniejsze dla nas jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym. Aby to osiągnąć, niezbędne jest poznawanie nowego słownictwa, ale również zasad gramatycznych oraz funkcji wypowiedzi. Wykorzystujemy każdy moment, aby inicjować komunikację w języku obcym. Organizujemy zajęcia tak, aby były zbliżone do naturalnych sytuacji występujących w życiu codziennym. Uczeń często pracuje w parach i grupach, aby mógł swobodnie i bez zażenowania wypowiadać się w języku obcym. Jednocześnie użycie języka polskiego ograniczone jest do minimum. Staramy się objaśniać znaczenie słów za pomocą obrazków, mimiki, szukając synonimów lub antonimów, a także tworząc definicje.

Małe grupy

Nauka w małych grupach, z osobami w podobnym wieku na tym samym poziomie znajomości języka jest najbardziej efektywna. Lektor może kontrolować postępy każdego ucznia, wyłapywać błędy i korygować je. Jednocześnie kursanci nie mają czasu na nudę, nawet jeśli skończą jakieś zadanie szybciej, mamy w zanadrzu wiele kreatywnych ćwiczeń, które są dla nich zachętą do dalszej pracy. W niewielkich grupach możemy dostosować materiał do potrzeb kursantów, ich zdolności, szybkości nauki, preferencji oraz zainteresowań.

091

Komunikacja

Najważniejsze dla nas jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym. Aby to osiągnąć, niezbędne jest poznawanie nowego słownictwa, ale również zasad gramatycznych oraz funkcji wypowiedzi. Wykorzystujemy każdy moment, aby inicjować komunikację w języku obcym. Organizujemy zajęcia tak, aby były zbliżone do naturalnych sytuacji występujących w życiu codziennym. Uczeń często pracuje w parach i grupach, aby mógł swobodnie i bez zażenowania wypowiadać się w języku obcym. Jednocześnie użycie języka polskiego ograniczone jest do minimum. Staramy się objaśniać znaczenie słów za pomocą obrazków, mimiki, szukając synonimów lub antonimów, a także tworząc definicje.

62

Motywacja

Jest niezbędna dla skutecznej edukacji. Wzmacniamy i zachęcamy do pozytywnych zachowań prowadzących do rozwoju umiejętności językowych. Są to między innymi spontaniczne wypowiedzi w języku obcym, aktywność, przygotowanie do zajęć, próby tworzenia zdań i komunikacji z lektorem oraz innymi uczestnikami kursu. Nie stosujemy kar, bo wiemy, że nie działają.
Pomagamy wyznaczyć cel uczenia się. Mogą to być podróże zagraniczne, znalezienie lepszej pracy, awans, studia w innym kraju, zdanie egzaminów, rozumienie oryginalnych filmów, piosenek czy artykułów, samorealizacja, rozwój osobisty i wiele innych.

Psychologia uczenia się

Mimo dobrych chęci wiele szkół czy korepetytorów nie jest skutecznych, ponieważ nie uwzględniają tego, jak działa mózg i jak uczą się osoby w różnym wieku. W szkole Brilliant bardzo dużą wagę przywiązujemy do kluczowych zasad skutecznej edukacji takich jak grupowanie i porcjowanie wiedzy, częste powtórki, tworzenie skojarzeń, angażowanie wyobraźni w proces uczenia się. Wymagamy również czynnego udziału w lekcjach i przygotowania się uczniów w domu proponując ciekawe i adekwatne do wieku prace domowe.

Motywacja

Jest niezbędna dla skutecznej edukacji. Wzmacniamy i zachęcamy do pozytywnych zachowań prowadzących do rozwoju umiejętności językowych. Są to między innymi spontaniczne wypowiedzi w języku obcym, aktywność, przygotowanie do zajęć, próby tworzenia zdań i komunikacji z lektorem oraz innymi uczestnikami kursu. Nie stosujemy kar, bo wiemy, że nie działają.
Pomagamy wyznaczyć cel uczenia się. Mogą to być podróże zagraniczne, znalezienie lepszej pracy, awans, studia w innym kraju, zdanie egzaminów, rozumienie oryginalnych filmów, piosenek czy artykułów, samorealizacja, rozwój osobisty i wiele innych.

57

Psychologia uczenia się

Najważniejsze dla nas jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym. Aby to osiągnąć, niezbędne jest poznawanie nowego słownictwa, ale również zasad gramatycznych oraz funkcji wypowiedzi. Wykorzystujemy każdy moment, aby inicjować komunikację w języku obcym. Organizujemy zajęcia tak, aby były zbliżone do naturalnych sytuacji występujących w życiu codziennym. Uczeń często pracuje w parach i grupach, aby mógł swobodnie i bez zażenowania wypowiadać się w języku obcym. Jednocześnie użycie języka polskiego ograniczone jest do minimum. Staramy się objaśniać znaczenie słów za pomocą obrazków, mimiki, szukając synonimów lub antonimów, a także tworząc definicje.

59893

Małe grupy

Nauka w małych grupach, z osobami w podobnym wieku na tym samym poziomie znajomości języka jest najbardziej efektywna. Lektor może kontrolować postępy każdego ucznia, wyłapywać błędy i korygować je. Jednocześnie kursanci nie mają czasu na nudę, nawet jeśli skończą jakieś zadanie szybciej, mamy w zanadrzu wiele kreatywnych ćwiczeń, które są dla nich zachętą do dalszej pracy. W niewielkich grupach możemy dostosować materiał do potrzeb kursantów, ich zdolności, szybkości nauki, preferencji oraz zainteresowań.

Gry i zabawy językowe

Korzystanie z gier i zabaw językowych ma za zadanie ułatwienie uczniom nauki. Dzięki nim dostarczamy różnych bodźców, wprowadzamy element rywalizacji, umacniamy motywację, pobudzamy różne zmysły. Kursanci chętnie wypowiadają się w czasie gry, komunikują się w języku obcym z pozostałymi członkami grupy, przypominają sobie słownictwo oraz struktury gramatyczne poznane wcześniej. Gry i zabawy wywołują pozytywne emocje, pomagają się rozluźnić, ułatwiają koncentrację, a także ugruntowują zdobyta wiedzę i są znakomita metodą sprawdzającą umiejętności uczniów. Element humoru, który często towarzyszy grom językowym pozwala rozładować napięcie emocjonalne i intelektualne, a także opanować strach przed wypowiadaniem się w języku obcym.

Nauczanie najmłodszych

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym są najbardziej wymagającą grupą i traktujemy je z wyjątkową delikatnością. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie metody Teddy Eddie. Zajęcia językowe na tym poziomie powinny przede wszystkim być zachętą do dalszej nauki. Dzieci głównie osłuchują się z językiem. Nie maja wykształconego myślenia abstrakcyjnego, więc nie wprowadzamy reguł gramatycznych. Nauczamy multisensorycznie, czyli aktywizujemy różne zmysły najmłodszych kursantów. Bardzo ważne są też piosenki, rymowanki, karty obrazkowe, historyjki oraz zabawy i gry językowe. Wykorzystujemy również metodę TPR (Total Physical Response), czyli reagowanie całym ciałem. Ruch i zabawa to podstawa zajęć językowych dla najmłodszych dzieci.

2549613 1

Materiały autentyczne

Korzystanie z gier i zabaw językowych ma za zadanie ułatwienie uczniom nauki. Dzięki nim dostarczamy różnych bodźców, wprowadzamy element rywalizacji, umacniamy motywację, pobudzamy różne zmysły. Kursanci chętnie wypowiadają się w czasie gry, komunikują się w języku obcym z pozostałymi członkami grupy, przypominają sobie słownictwo oraz struktury gramatyczne poznane wcześniej. Gry i zabawy wywołują pozytywne emocje, pomagają się rozluźnić, ułatwiają koncentrację, a także ugruntowują zdobyta wiedzę i są znakomita metodą sprawdzającą umiejętności uczniów. Element humoru, który często towarzyszy grom językowym pozwala rozładować napięcie emocjonalne i intelektualne, a także opanować strach przed wypowiadaniem się w języku obcym.

1280

Materiały autentyczne

Wykorzystanie oryginalnych nagrań, wiadomości, reklam, wywiadów, podcastów, prezentacji i innych autentycznych wypowiedzi umożliwia kontakt z naturalnym językiem w rzeczywistych sytuacjach. Pokazujemy uczniom, że język obcy to nie jest kolejny nudny przedmiot, ale umiejętność potrzebna we współczesnym świecie i wykorzystywana w wielu codziennych sytuacjach. Wiemy, że w nowoczesnym nauczaniu podręcznik to tylko baza, którą należy uzupełnić dodatkowymi materiałami, które motywują do nauki, wzbudzają zainteresowanie i pozwalają poznać kulturę innych krajów.

Atmosfera

Nauka może i powinna odbywać się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, bez stresu i zmuszania. Lektor to partner pomagający w inicjowaniu komunikacji, a nie surowy nauczyciel. Kursanci maja prawo wyrazić swoja opinię, formułować propozycje i sugestie oraz uczestniczyć w planowaniu zajęć, np. poprzez wskazywanie ich ulubionych aktywności czy rozmowę na interesujący ich temat.

Gry i zabawy językowe

Wykorzystanie oryginalnych nagrań, wiadomości, reklam, wywiadów, podcastów, prezentacji i innych autentycznych wypowiedzi umożliwia kontakt z naturalnym językiem w rzeczywistych sytuacjach. Pokazujemy uczniom, że język obcy to nie jest kolejny nudny przedmiot, ale umiejętność potrzebna we współczesnym świecie i wykorzystywana w wielu codziennych sytuacjach. Wiemy, że w nowoczesnym nauczaniu podręcznik to tylko baza, którą należy uzupełnić dodatkowymi materiałami, które motywują do nauki, wzbudzają zainteresowanie i pozwalają poznać kulturę innych krajów.

1210

Atmosfera

Nauka może i powinna odbywać się w atmosferze wzajemnego zrozumienia, bez stresu i zmuszania. Lektor to partner pomagający w inicjowaniu komunikacji, a nie surowy nauczyciel. Kursanci maja prawo wyrazić swoja opinię, formułować propozycje i sugestie oraz uczestniczyć w planowaniu zajęć, np. poprzez wskazywanie ich ulubionych aktywności czy rozmowę na interesujący ich temat.

3191509 1

Reakcja na błędy językowe

Błędy są nieuniknione w procesie uczenia się i każdy ma prawo je popełniać. Z drugiej strony dążymy do poprawności językowej i eliminacji błędów. Aby nie zakłócać swobody wypowiedzi dzielimy aktywności na te, których celem jest poprawność oraz płynność wypowiedzi.  Jeśli kluczowa jest poprawność, wtedy zwracamy uwagę na błędy od razu subtelnie je korygując. W przypadku, gdy ważna jest płynność, nie przerywamy uczniowi, a błędy omawiamy na końcu bez wskazywania osoby, która je popełniła.

Nowoczesne technologie

Wszystkie nasze sale wyposażone są w tablice interaktywne, projektory i laptopy. Dzięki temu możemy przygotowywać wciąż nowe aktywności i ćwiczenia, korzystać z materiałów autentycznych i dzięki temu utrzymywać uwagę uczniów.

Reakcja na błędy językowe

Błędy są nieuniknione w procesie uczenia się i każdy ma prawo je popełniać. Z drugiej strony dążymy do poprawności językowej i eliminacji błędów. Aby nie zakłócać swobody wypowiedzi dzielimy aktywności na te, których celem jest poprawność oraz płynność wypowiedzi.  Jeśli kluczowa jest poprawność, wtedy zwracamy uwagę na błędy od razu subtelnie je korygując. W przypadku, gdy ważna jest płynność, nie przerywamy uczniowi, a błędy omawiamy na końcu bez wskazywania osoby, która je popełniła.

1912 1

Nowoczesne technologie

Wszystkie nasze sale wyposażone są w tablice interaktywne, projektory i laptopy. Dzięki temu możemy przygotowywać wciąż nowe aktywności i ćwiczenia, korzystać z materiałów autentycznych i dzięki temu utrzymywać uwagę uczniów.

75 1