Ruszyły zapisy na rok 2023/24 Więcej informacji
503 791 391
531 691 865

Musisz wiedzieć że…

 • nasze ceny nie są niskie
 • nie jesteśmy najtańszą szkołą językową na rynku
 • kalkulacja ceny jest wynikiem analizy wielu czynników
 • jeśli zależy Ci na tanim kursie bez gwarancji jakości – to nie miejsce którego szukasz
Proud Little Boy With Glasses Graduation Cap
szkoła językowa michałowice, angielski michałowice, angielski bibice,

Cena to nie tylko sam kurs językowy. W naszej cenie zawarte są…

 • stały nadzór nad procesem nauczania przez metodyka, opiekuna metody oraz metodyków zewnętrznych
 • usługi najlepszych na rynku, wykwalifikowanych lektorów z pasją
 • profesjonalnie przygotowany program nauczania na każdym poziomie
 • przemyślana ścieżka rozwoju kursanta
 • odpowiednie dopasowanie do grupy
 • najwyższa jakość nauczania języka angielskiego potwierdzona niezależnymi certyfikatami i audytami
 • licencyjne programy nauczania, których efekty są stale mierzone i weryfikowane
 • metodyczne wsparcie dla kursantów i lektorów
 • konsultacje lektorskie, podczas których rodzice mogą porozmawiać i poznać postępy swojego dziecka
 • dodatkowa pomoc kursantowi w przypadku dłuższej nieobecności, aby mógł zrozumieć omawiany materiał i nie miał zaległości
 • możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów Cambridge
 • maty edukacyjne, piłki i fiszki, które urozmaicają i uatrakcyjniają zajęcia
 • innowacyjny system motywacyjny dla dzieci, aby chciały chętnie uczestniczyć w naszych kursach
 • obsługa premium sekretariatu od poniedziałku do piątku
 • stała opieka nad klientami, cykliczne badanie satysfakcji i wprowadzanie sugerowanych zmian, aby z każdym miesiącem nasze kursy była na coraz wyższym poziomie
 • innowacyjne szkolenia lektorskie z nowoczesnych trendów w nauczaniu, aby nasze kursy były skuteczne, a rodzice mogli widzieć rezultaty
 • stały rozwój dyrekcji, lektorów i opiekunów klienta, abyśmy mogli w każdym roku zaoferować Wam nowości w sposobie prowadzenia kursów, a także w ofercie dodatkowej
 • system e-learningu i dziennik elektroniczny Langlion
 • indywidualne podejście do każdego kursanta
 • możliwość uczestnictwa w warsztatach, półkoloniach oraz dodatkowych wydarzeniach organizowanych dla naszej społeczności
 • nasze oddanie, pasja i zaangażowanie

Zaniżanie ceny kursu odbywa się ZAWSZE kosztem JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.
Zwróć na to uwagę, porównując różne oferty.

CENNIK KURSÓW NA ROK 2023/24*

*cena kursu nie zawiera pakietu edukacyjnego, który jest integralnym komponentem każdego kursu
*koszt pakietu edukacyjnego jest doliczany do pierwszej raty
PONIŻSZE CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY ZAPISIE DO DNIA 14.09.2023, PO TYM TERMINIE ODLICZAMY ILOŚĆ ZAJĘC, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁY I PRZELICZAMY MNIEJSZĄ ILOŚĆ RAT

TEDDY EDDIE
TEDDY EDDIE START TEDDY EDDIE STANDARD TEDDY EDDIE ABC TEDDY EDDIE SCHOOL
 • 2-3 latki
 • 2 x 25 min/ tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
 • 4-5 latki
 • 2 x 35 min./ tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
 • 5-6 latki (zerówka)
 • 2 x 45 min. / tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
 • 6-7 latki (1 klasa)
 • 2 x 45 min. / tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
9 x 239 zł 9 x 279 zł 9 x 305 zł 9 x 305 zł
SAVVY ED
SAVVY ED 1, 2 SAVVY ED 1A, 1B
 • 2 klasa (dzieci kontynuujące naukę po Teddy Eddie School)
 • 2 x 60 min./ tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
 • 2 klasa
 • 2 x 45 min. / tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
9 x 339 zł 9 x 315 zł

ŚCIEŻKA CAMBRIDGE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BRILLIANT KIDS
KURS STANDARDOWY KURS PREMIUM
 • 3-5 klasa
 • 2 x 60 min. / tydzień
 • 62 zajęć w roku szkolnym
 • przygotowanie i możliwość zdawania egzaminów Cambridge
 • elementy kursu standardowego
 • dodatkowe 15 godz. konwersacji z Native Speakerem online
9 x 339 zł 9 x 450 zł
BRILLIANT TEENS
POZIOMY A2-B1 POZIOMY B2-C1
KURS STANDARDOWY KURS PREMIUM KURS STANDARDOWY KURS PREMIUM
 • młodzież
 • 2 x 60 min. / tydzień
 • 62 zajęć w roku szkolnym
 • przygotowanie i możliwość zdawania egzaminów Cambridge
 • elementy kursu standardowego
 • dodatkowe 15 godz. konwersacji z Native Speakerem online
 • młodzież
 • 2 x 60 min. / tydzień
 • 62 zajęć w ciągu roku
 • elementy kursu standardowego
 • dodatkowe 15 godz. konwersacji z Native Speakerem online
9 x 365 zł 9 x 479 zł 9 x 379 zł 9 x 489 zł

ŚCIEŻKA STANDARDOWA

KIDS & TEENS
KURS STANDARDOWY KURS PREMIUM
 • dzieci od 3 kl. oraz młodzież
 • 2 x 60 min. / tydzień
 • 62 zajęć w roku szkolnym
 • elementy kursu standardowego dodatkowe 15 godz. konwersacji z Native Speakerem online
9 x 335 zł 9 x 445 zł
KIDS & TEENS
KURS STANDARDOWY KURS PREMIUM
 • dzieci od 3 kl. oraz młodzież
 • 1 x 90 min. / tydzień
 • 31 zajęć w roku szkolnym
 • elementy kursu standardowego dodatkowe 15 godz. konwersacji z Native Speakerem online
9 x 315 zł 9 x 425zł
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
 • uczniowie 8 klasy
 • 2 x 60 min. / tydzień
 • 60 zajęć w roku szkolnym
 • uczniowie 8 klasy
 • 1 x 90 min. / tydzień
 • 30 zajęć w roku szkolnym
9 x 339 zł 9 x 315 zł
SZKOLNE WSPARCIE UCZNIA
 • 1 x 75 min / tydzień
 • 30 zajęć w roku szkolnym
 • 3-6 osób w grupie z tej samej klasy/ z tym samym podręcznikiem szkolnym
9 x 299 zł
KURS DLA DOROSŁYCH
 • 1 x 90 min / tydzień
 • 31 zajęć w roku szkolnym (62 lekcje 45-minutowe)
9 x 329 zł
KURS KONWERSACYJNY DLA DOROSŁYCH
 • 1 x 60 min / tydzień
 • 30 zajęć w roku szkolnym
9 x 235 zł
KURS INDYWIDUALNY KURS W PARZE
 • 31 zajęć po 60 minut w roku szkolnym
 • możliwość odwołania 2 zajęć w roku
 • rozliczenie wg ilości lekcji w miesiącu
 • 31 zajęć po 60 minut w roku szkolnym
 • możliwość odwołania 2 zajęć w roku
 • rozliczenie wg ilości lekcji w miesiącu
150 zł / 60 minut 174 zł / 60 minut