szkoła językowa zielonki, szkoła językowa michałowice, angielski michalowice, angielski zielonki, angielski słomniki, szkoła językowa słomniki

Angielski brytyjski i amerykański – wiele łączy, ale też… dzieli

 

szkoła językowa bibice, szkoła językowa zielonki, szkoła językowa michałowice, angielski skała, angielski michałowice, angielski zielonki, angielski bibice

 

Jak wszyscy dobrze wiemy, językiem angielskim posługują się ludzie na całym świecie, niezależnie od szerokości i długości geograficznej. Władają oni tym językiem w różnym stopniu, czy to dzięki kontaktom z innymi ludźmi (międzynarodowym towarzystwem w pracy i znajomymi) czy chociażby w formie rozrywki (poprzez naukę w formie gier komputerowych, prasie czy serialach na Netflixie).

 

We wczesnych etapach edukacji możemy zauważyć, że w większości podręczniki szkolne nastawione są na wymowę, pisownię czy gramatykę brytyjską. Warto jednak podkreślić, że nasza szkoła otwarta jest na szereg różnych odmian języka angielskiego, mając w swoim Zespole Lektorkę Mairead, Native Speaker z Irlandii czy Lektorkę Ewelinę, która połowę swojego życia spędziła w Stanach Zjednoczonych, tym samym świetnie rozumie i włada amerykańskim angielskim. Jako Zespół staramy się wskazywać na różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim, chcąc pokazać jak różnorodny potrafi być język. Dzisiaj zebraliśmy kilka podstawowych przykładów.

 

Słownictwo

Różnic jest tutaj bardzo wiele – lista jest długa. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych przykładów:

 

British English American English Znaczenie
autumn fall jesień
biscuit cookie ciastko
lift elevator winda
holiday vacation urlop
flat apartment mieszkanie
pavement sidewalk chodnik
crisps chips chipsy
chips (French) fries frytki

 

Nie oznacza to jednak, że na Wyspach Brytyjczyk nie zrozumie, gdy powiemy “cookie” zamiast “biscuit”. Warto jednak znać i być przygotowanym na różnice.

 

Gramatyka

W USA rzadziej niż w Anglii usłyszymy czas Present Perfect. Na przykład, chcąc zadać pytanie “Czy pozmywałeś już naczynia?”, od Brytyjczyka usłyszymy “Have you washed the dishes yet?”, natomiast od Amerykanina “Did you wash the dishes yet?”. Ci drudzy częściej używają Past Simple, nawet jeśli mają na myśli niedaleką przeszłość.

 

Czasownik nieregularny można odmienić także inaczej dla brytyjskiego i amerykańskiego angielskiego:

 

British English American English
get – got – got get – got – gotten

 

Pozostając w temacie czasowników, możemy zaobserwować takie, które Amerykanie odmieniają jak czasowniki regularne, podczas gdy na Wyspach traktowane są jako nieregularne.

 

British English American English Znaczenie
learn – learnt learn – learned uczyć się
dream – dreamt dream – dreamed śnić, marzyć
burn – burnt burn – burned palić, płonąć

 

Na pewno wielokrotnie zastanawialiście się nad doborem odpowiedniego przyimka – czy to będzie “on”, “at”, a może” “in”. Nic dziwnego, jeśli po usłyszeniu czy przeczytaniu różnych wariacji dostrzegli Państwo różne wersje. Okazuje się jednak ponownie, że diabeł tkwi… w różnych kontynentach.

 

British English American English Znaczenie
in the street on the street na ulicy
different from different from/than różny, inny od
play in a team play on a team grać w drużynie, zespole
stay at home stay home zostać w domu

 

Na starym kontynencie usłyszymy też popularną nam konstrukcję “have got”, chcąc powiedzieć, co mamy, posiadamy, na przykład “I’ve got a dog.” Amerykanie z kolei częściej powiedzą po prostu “I have a dog”.

 

Pisownia

Charakterystycznymi i powtarzalnymi przykładami są końcówki wyrazów, na przykład -our i -or (dotyczące głównie rzeczowników), -ise i -ize (końcówki czasowników) oraz -re i -er (rzeczowniki).

 

Brytyjski angielski Amerykański angielski  
colour color kolor
flavour flavor smak
realise realize uświadomić sobie, mieć świadomość, zrealizować
monopolise monopolize dominować, przywłaszczyć sobie
theatre theater teatr
metre meter metr

 

Akcent

Należy pamiętać jednak, że nie możemy podzielić akcentu wyłącznie na angielski brytyjski i amerykański – ponieważ w nawet w obrębie niewielkich regionów możemy wychwycić różnice. Tak na przykład mieszkańcy Londynu mają inny akcent niż ci z Glasgow.

 

Gdyby jednak wyszczególnić pewną różnicę między brytyjskim a amerykańskim angielskim, to będzie nią z pewnością ta, że w tym drugim zdecydowanie częściej usłyszymy spółgłoskę “r” w wymawianym słowie. Z kolei Brytyjczycy zaznaczają ją wtedy, gdy za “r” pojawia się samogłoska, np. (pray, great).

 

Brytyjczycy i Amerykanie wymawiają też inaczej samogłoski w obrębie słów. Przykładami są:

 

 

British English American English Znaczenie
dance /dɑːns/ dance /dæns/ tańczyć, taniec
can /kən/, /kæn/ can /kæn/ móc, umieć, potrafić

 

 

Powyżej zebraliśmy garść przydatnych różnic. Nie należy się jednak obawiać – dzięki systematycznej nauce jesteśmy w stanie je wychwycić, czy to w mowie (filmy, rozmowy) czy w tekstach pisanych (artykuły czy reklamy). Z tego powodu warto sięgać po materiały autentyczne, które przybliżą nam te różnice i pomogą je zapamiętać.

Do dzieła!

 

 

Paula Kagan – lektorka w Szkole Językowej Brilliant