5 sposobów jak szybko i skutecznie nauczyć się phrasal verbs

 

Phrasal verbs to zmora osób uczących się języka angielskiego. Konstrukcja czasowników złożonych składa się z verb + adverb lub verb + preposition, czyli czasownik +przysłówek lub czasownik +przyimek. Połączenie tych dwóch (a czasami trzech) członów, tworzy  zupełnie nowe znaczenie, np.:

get (dostać, otrzymać) + up (w górę) = get up (wstawać z łóżka)

take (brać, zabierać) + on (na) = take on (zatrudniać)

 

W języku angielskim czasowników złożonych, również zwanych czasownikami frazowymi lub frazalami jest mnóstwo. Są też bardzo często używane w codziennej komunikacji, choć typowy native speaker zapytany co to jest phrasal verb odpowie, że nie wie. A Ty wiesz co to jest partykuła? Jeśli tak, jesteś w znakomitej mniejszości. Phrasal verbs po prostu wszyscy używają w naturalnej rozmowie dlatego poświecimy im kilka wpisów, aby ułatwić ich zapamiętanie. Przedstawiamy 5 kluczowych zasad jak najlepiej i najbardziej trwale nauczyć się phrasal verbs.

 

  1. Systematycznie ucz się kilku phrasal verbs dziennie

 

Po pierwsze pamiętaj, że nie od razu Rzym zbudowano. Znalezienie w Internecie „listy 400 najczęściej używanych czasowników złożonych” i próba wkucia ich nie jest dobrym pomysłem. Trwałe zapamiętanie takiej ilości frasali na raz jeśli nie jest niemożliwe, to z pewnością bardzo trudne i żmudne. Może się okazać, że już przy 20 wszystko zacznie Ci się mieszać, ponieważ wiele z nich różni się tylko zastosowanym przyimkiem lub przysłówkiem, np.:

 take aback

take after

take apart

take away

take back

take down

  take for

  take in

  take off

take on

take out

take over

take through

take to

take up

take upon

 

 

Ucz się stopniowo, kilka słówek dziennie, a rezultaty będą dużo lepsze.

 

 

  1. Wymyślaj wiele zdań i przykładów użycia poznanych phrasal verbs

 

To bardzo ważne, aby od razu zastosować poznany czasownik frazowy. Twórz w głowie dialogi, wymyślaj sytuacje, kiedy można ich użyć. Podpowiem, że im bardziej zwariowana, abstrakcyjna i ciekawa sytuacja, tym większe prawdopodobieństwo, że frazal zostanie w głowie,np:

 

  • get away with- to succeed in doing something bad or wrong without being punished or criticized (ujść na sucho)

 

Wyobraź sobie Królową Elżbietę, która podjada babeczki przed niedzielnym obiadem, ale nikt tego nie widzi i powiedz „She’ll get away with it!”

 

Prawdopodobieństwo zapamiętania słówka wzrasta jeszcze bardziej, jeśli owo wyobrażenie odnosi się do Ciebie, np:

  • take after – to be similar to an older member of your family in appearance or character (być podobnym do, wdać się do)

Pomyśl jaką cechę wyglądu lub charakteru ewidentnie odziedziczyłeś po mamie/tacie/dziadku/babci i powiedz: „I’m stubborn. I take after my mum.”

 

  1. Ucz się phrasal verbs tematycznie, a nie alfabetycznie

 

Dużo łatwiej nauczysz się frazali, jeśli połączysz je tematycznie. Uczenie się phrasal verbs alfabetycznie jest najmniej efektywną formą nauki, a co gorsze, bardzo szybko wylecą Ci z głowy. Kojarząc różne czasowniki frazowe z danym tematem, zbudujesz w swoim mózgu skojarzenia i łatwiej będzie Ci je sobie przypomnieć jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji.  Pamiętaj o punkcie drugim, czyli tworzeniu zdań i przykładach użycia. Bardzo pomaga również użycie kolorów, zakreślanie, podkreślanie, a także tworzenie rysunków. Poniżej znajduje się zdjęcie, które bardzo pomoże nauczyć się animals phrasal verbs, czyli czasowników frazowych, które w swoim członie mają jakieś zwierzę.

 

 

 

 

 

 

 

Popatrz na rysunek i wyobraź sobie jak dane zwierzątko wykonuje czynność określoną przez phrasal verb, np.

Horse around – wygłupiać się, dokazywać

 

Stwórz w swojej głowie konia, który beztrosko biega po zagrodzie, rży, tarza się w trawie i zaczepia inne zwierzęta. Czyż nie łatwiej teraz zapamiętać horse around?

 

Oto wyjaśnienia oraz przykłady użycia wszystkich animals phrasal verbs z rysunku:

 

chicken out – not do something because you’re afraid (stchórzyć)

e.g. I was going to try a parachute jump, but I chickened out

 

duck out – to avoid doing something (unikać)

e.g. She was trying to duck out of doing her homework.

 

fish out – pull something out of a place (wydobyć, wyjąć)

e.g She fished a pencil  paper out of her school bag .

 

horse around Play in a loud/rough way (wygłupiać się, dokazywać)

e.g. She was horsing around in the living room and broke my favourite cup

 

pig out – eat a lot of food at once (obżerać się, pożerać)

e.g  We pigged out on all the delicious cakes

 

wolf down – Eat very quickly (jeść łapczywie, pałaszować)

e.g. The children were so hungry that they wolfed down their dinner

 

monkey around – to do things in an unserious way; to play or waste time (wygłupiać się)

e.g. The kids were having fun playing together and monkeying around.

 

beaver away – Work hard doing something

e.g. She has been beavering away at that essay for hours.

 

rat on   – inform on (someone) to a person in a position of authority (zdradzić kogoś, wkopać, zdradzić)

e.g. I never thought Jim would rat on me.

 

rabbit oncontinue talking about something that is not interesting to the person you are talking to (trajkotać, paplać)

e.g John’s always rabbiting on about his coin collection.

 

turn turtle turn upside down; to flip over (wywrócić się do góry dnem)

e.g. A large wave caused our little boat to turn turtle.

 

 

squirrel away stash, hide or hoard something for future use (chomikować, chować na potem)

e.g. As soon as I get my allowance, I squirrel some money away so I won’t  spend it

 

  1. Szukaj prhasal verbs w materiałach autentycznych

 

Oglądając film, krótkie video, słuchając podcastu lub czytając artykuł postaraj się wyłowić kilka phrasal verbs. Zanotuj je i znajdź synonimy, którymi będziesz mógł je zastąpić, np.:

 

  • „Can we put our meeting back a week? I can’t make it today”
  • „Can we postpone our meeting a week? I can’t make it today”

 

Dzięki takiemu wyszukiwaniu, będziesz mógł poznać zastosowanie wielu phrasal verbs w kontekście, a także połączysz w swojej głowie dany czasownik frazowy z jego synonimem.

 

  1. Powtarzaj poznane phrasal verbs

 

Jak najczęściej przypominaj sobie poznane już frazale, notuj je, twórz katalogi, fiszki i tabelki. Nieważne jaką formę wybierzesz, ale istotne jest, aby można było łatwo do nich wrócić.

 

 

 

 

Agata Perek – założycielka Szkoły Językowej Brilliant